SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Danuta Wieczorek

Telefon : 604-812-414

e-mail : syndyk.dw@gmail.com

Adres biura Adres korespondencyjny
ul. Powstańców Śląskich 6
43-300 Bielsko-Biała (pokój 212)
Danuta Wieczorek
Skrytka pocztowa 465, ul. 1 Maja 2, 43-300 Bielsko-Biała 1OGŁOSZENIA
Lp. Nazwa Data
ogłoszenia
Pliki do
pobrania
  Wierzytelności :
       
  Udziały :
1. Syndyk Masy Upadłości TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej oferuje do sprzedaży udziały w spółce MAKTU HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji (Cypr) adres : Str. Afroditis 25 , Office 204, Nicosia, Cypr – 100 % udziałów. Spółka została wpisana do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Handlu i Turystyki Cypru , Departament Rejestratora Spółek, pod numerem HE 211477.

Wartość udziałów 5 000,00 zł., sprzedaż za najwyższą cenę uzyskaną w trybie konkursu ofert.
Termin składania ofert do 25.07.2021 r.

Szczegóły dostępne w biurze syndyka w Bielsku-Białej ul. Powstańców Śląskich 6 pok.212 , tel. 604 812 414 , e-mail : syndyk.dw@gmail.com
Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty , nie przyjęcia oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami bądź odstąpienia od konkursu lub unieważnienia bez podania przyczyn.

OFERTY NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES :
Syndyk masy upadłości TECHMEX S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. 1 Maja 2, 43-300 Bielsko-Biała, skr. poczt.465
z dopiskiem "udziały"